MKB financiering

Dat het MKB geld nodig heeft om te functioneren staat als een paal boven water.

MKB financiering

De MKB financiering is zowel gewild als gehaat. Banken zijn star en alternatieven zijn ook niet altijd flexibel beschikbaar. Toch is het voor veel ondernemers de belangrijkste manier om aan geld te komen.

Dat het MKB geld nodig heeft om te functioneren staat als een paal boven water.

Dat wil zeggen, het is de belangrijkste manier die ze kennen. Een financiering in het MKB helpt ze hun voorraden in te kopen, machines aan te schaffen en de lopende kosten te betalen. Zonder zakelijke financiering voor het MKB zou de kas snel leeg zijn, dus is er wel een alternatief?

Dat het MKB geld nodig heeft om te functioneren staat als een paal boven water. Waar dat geld vandaan moet komen, dat is waar de discussie over zou moeten gaan. Een MKB financiering is nog altijd gebruikelijk, maar zeker niet altijd de beste oplossing.

Het nadeel van een financiering voor het MKB

Een financiering voor zowel het MKB als een grootbedrijf werkt als een belangrijke beperkende factor. De geldverstrekker gelooft in het huidige businessmodel en de dagelijkse gang van zaken. Het biedt voldoende stabiliteit en zekerheid dat het lukt om de rente en aflossingen te doen.

In plannen om te groeien en ideeën om het bedrijf beter te maken is een financierder over het algemeen veel minder geïnteresseerd. Het draait om het uitgeleende geld, dat inclusief rente terug moet komen. En daarbij houden banken en andere geldverstrekkers niet van risico, omdat dit de stabiliteit van de terugbetalingen alleen maar in de weg zou kunnen zitten.

Funding in plaats van financiering

Veel interessanter dan een MKB financiering is daarom funding. Door investeerders in plaats van schuldeisers.

Het alternatief voor de MKB financiering heet sharefunding

Door investeerders die geloven in zowel het bedrijf zoals dat nu opereert, als de toekomst die er voor hen ligt. Voor hen, omdat investeerders de samenwerking aangaan met ondernemers. Vanuit funding geven ze hun vertrouwen in zowel het bedrijf, de ideeën voor de toekomst als de groei die er te realiseren valt. Er is geen sprake van maandelijkse betalingen om de schuld af te lossen. In plaats daarvan is er ruimte voor waarde groei, dividend en kan het bedrijf besluiten de winst opnieuw te investeren en harder te groeien. Zodat zowel de organisatie als de investeerders daar uiteindelijk samen van profiteren.

Debt versus equity. Geld lenen of aandelen uitgeven?

Alternatief voor MKB financiering: sharefunding

Het alternatief voor de MKB financiering heet sharefunding. Het gaat om investeringen door investeerders, die betrokken zijn bij het bedrijf. Omdat ze geloven in de missie, de visie van de organisatie en de groei die er mogelijk is. En voor veel investeerders gaat het dus om veel meer dan het geld alleen. Het is de gedeelde missie die leidt tot een sterke samenwerking, waarmee ondernemers bovendien voorkomen dat ze de traditionele financiering voor het MKB nodig hebben.

De debt versus equity calculator

Eyevestor heeft een calculator gemaakt om het verschil van impact te tonen als je geld leent en moet aflossen of dat je aandelen uitgeeft en de aflossing en rente kan herinvesteren. Ga ermee aan de slag zodat je berekent je keuze kan maken. Eyevestor - debt versus equity calculator.