Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Dit document moet in samenhang met de Algemene- & Gebruiksvoorwaarden gelezen worden en definites zijn hier ook te vinden.

Welkom op de website van Eyevestor B.V. (hierna: “EYEVESTOR”®). EYEVESTOR is een Software As A Service platform oplossing dat als doelstelling heeft organisaties en al degenen die betrokken zijn bij het succes van hun organisatie bij elkaar te brengen.
Via EYEVESTOR beleggen, investeren, participeren, financieren en communiceren personen in die organisatie met elkaar. Eyevestor stelt Eyeventures en hun gebruikers in staat bilaterale transacties aan te gaan middels verschillende type transacties en de marktplaats van de Eyeventure. Dat maken we op een makkelijke manier mogelijk, omdat organisaties via EYEVESTOR hun juridische effecten digitaliseren en eigenaren van effecten deze vervolgens moeiteloos kunnen verhandelen. Tevens heeft de Eyeventure op elk moment overzicht op de verhouding van de effecten tussen de diverse eigenaren.
In de meeste gevallen betreft dit de leden, vennoten, certificaat- of aandeelhouders en hun aandelenposities middels het opzetten van een EYEVENTURE, het uitgeven van EYECONS en het creëren van EYECONHOLDER accounts.
Onafhankelijk van de juridische overeenkomst of organisatiestructuur (zoals N.V., C.V., Coöperatie of Stichting Administratiekantoor) wordt een EYEVENTURE (‘organisatie’) opgezet, worden EYECONS uitgegeven (‘effecten of economische rechten in de EYEVENTURE’) en worden EYECONHOLDER accounts (‘overzichten van je aandelen of economische rechten’) opgezet.
Vanuit de EYEVENTURE kunnen organisaties ook eenvoudig geld ophalen om de EYEVENTURE verder te financieren, meestal met eigen vermogen.
EYEVESTOR biedt de EYEVENTURE in-platform via haar online software communicatiemogelijkheden, zodat de EYEVENTURE kan communiceren met hun EYECONHOLDERS (accountholders) en EYECONHOLDERS onderling. Denk hierbij aan het plaatsen van een agenda voor een algemene of bijzondere vergadering, waarbij ook de mogelijkheid geboden wordt om onderwerpen in stemming te brengen en de uitslag hiervan te registreren, zodat deze ook later te raadplegen is. Deze informatie is niet voor het brede publiek in te zien, maar alleen voor hen die systeemtoegang hebben tot de EYEVENTURE. In die zin functioneert onze software als ware het een bedrijfsintranet.
Zowel de EYEVENTURE als de EYECONHOLDERS hebben ook toegang tot de EYEVENTURE marktplaats, wanneer deze door de EYEVENTURE opengezet is, bilateraal transacties aangegaan kunnen worden onder de door de EYEVENTURE gestelde regels en voorwaarden.
1. WIE BEHEERT DE WEBSITE, DE SOFTWARE EN HET INTERNET PORTAL EN WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?
De website en het platform wordt beheerd door Eyevestor B.V., Europalaan 100, 2536 KS Utrecht, KVK nummer: 67783309. EYEVESTOR is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
2. WELKE GEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT EYEVESTOR?
GEBRUIKERSGEGEVENS
EYEVESTOR verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens die u zelf heeft opgegeven. Je kunt je bij de website van EYEVESTOR aanmelden om te registreren. Bij het aanmelden worden persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die alleen aan u worden verstrekt door EYEVESTOR.
Als gebruiker heb je ook een beneficiary gelinkt. Deze dienen geverifieerd te worden. Als je als gebruiker een transactie succesvol gedaan hebt zullen we je gegevens tenminste 5 jaar moeten bewaren vanaf dat je je gebruiker uitgeschakeld hebt

Tevens kan de Organisatie die een EYEVENTURE heeft aangemaakt ten behoeve van leden, venoten, certificaat- of aandeelhouders accounts aanmaken en bepaalde persoonsgegevens registreren, zulks echter te beheren zijn door de accounthouder.

Als je een EYEVENTURE opzet is het nodig dat je verdere informatie geeft. Het kan zijn dat EYEVESTOR vraagt om relevante informatie betreffende uw Gebruikersprofiel en uw uiteindelijke Belanghebbende(n) (Beneficiaries) of uw Eyeventureprofiel. Dit kan onder andere zijn:
 • het inschrijvingsnummer bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn;
 • een kopie van een legitimatiebewijs van degene die bevoegd is namens de EYEVENTURE;
 • een kopie van de oprichtingsakte van de onderliggende entiteit;
 • een kopie van het aandeelhouders- en of certificaathouders register;
 • een kopie van een eventueel toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst; certificaathoudersovereenkomst; ledenovereenkomst zijn;
 • jaarrekeningen (wel of niet voorzien van accountantsverklaring).
 • NAW - Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, bankrekening, Identificatie documenten (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs), en andere gegevens van de uiteindelijke belanghebbende(n)
Ter bevestiging van uw gebruikersprofiel zal uw emailadres en mobiele telefoonnummer ook electronisch geverifieerd worden. Uw bankrekening zal ook elektronisch geverifieerd worden zodra betalingen elektronisch via EYEVESTOR verlopen.
Alle betalingen lopen via STICHTING DERDENGELDEN EYEVESTOR en de door haar gecontracteerde Payment Service Providers.
Om praktische redenen zullen deze partijen, indien nodig, per transactie via encryptie betaalgegevens krijgen na elektronische toestemming van jou, de gebruiker.
AUTOMATISCH GEGENEREERDE INFORMATIE
EYEVESTOR verzamelt, mogelijk, naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt. Daarnaast verzamelt EYEVESTOR mogelijk informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELT EN VERWERKT EYEVESTOR UW GEGEVENS?
EYEVESTOR verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
 • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken; ter uitvoering van de overeenkomst tussen de EYECONHOLDER en de EYEVENTURE;
 • om de Organisatie aan zijn verplichtingen jegens de EYECONHOLDER te kunnen laten voldoen en vice versa; om de identiteit van de Organisatie te controleren;
 • om de toelatingsprocedure uit te voeren voor een EYEVENTURE en voor een EYECONHOLDER; om op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
 • om je te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, een nieuwsbrief, updates en enquêtes.
4. HET VERSTREKKEN VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN
EYEVESTOR zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) verplichtingen te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat. Ter uitvoering van de overeenkomst tussen de EYECONHOLDER en de EYEVENTURE en om de EYEVENTURE aan zijn verplichtingen jegens de EYECONHOLDER te kunnen laten voldoen en vice versa, verschaft EYEVESTOR de benodigde gegevens aan relevante geselecteerde partijen en partners. In geval van een faillissement, fusie of overname, kan EYEVESTOR uw persoonsgegevens verstrekken en/of delen met betrokken partijen van de EYEVENTURE.
5. OP WELKE WIJZE BESCHERMT EYEVESTOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Veiligheid staat voorop bij alles we doen. We stellen u onmiddellijk op de hoogte als we een inbreuk op de beveiliging detecteren die uw gegevens in gevaar brengt. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beschermd. EYEVESTOR zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Alle informatie wordt op Eyevestor toegewijde datacenter server omgevingen opgeslagen bij onze server leverancier die telkens aan de hoogste security en privacy policy eisen voldoet met naleving van erkende internationale beveiligings- en privacynormen, gecertificeerd en gevalideerd door onafhankelijke instanties, ongeacht de locatie in waar gegevens zijn opgenomen.
6. AANPASSING OF VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS
Je kunt te allen tijde jouw gegevens die EYEVESTOR over jou heeft vastgelegd vinden in jouw Gebruikersprofiel. Hier kun je ook gegevens wijzigen of verwijderen omdat deze veranderd, onjuist of onvolledig zijn. Mocht je gegevens willen laten verwijderen, dan kan je per e-mail contact opnemen met EYEVESTOR via info@eyevestor.com. EYEVESTOR zal je binnen twee weken meedelen of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering zal of kan voldoen.
7. VERZET TEGEN GEGEVENSVERWERKING VOOR COMMERCIËLE EN CHARITATIEVE DOELEINDEN
Wanneer je geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kan je je afmelden door een e-mail te sturen naar info@eyevestor.com. Je zult dergelijke informatie dan niet meer van EYEVESTOR ontvangen. Onder nieuwsbrieven heb je in je Gebruikersprofiel de mogelijkheid om je af te kunnen melden of uit te kunnen schrijven.
8. HOE VER REIKT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN EYEVESTOR?
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer je op de hyperlink klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. EYEVESTOR heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. EYEVESTOR accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van EYEVESTOR heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de EYEVESTOR.COM portal zijn verkregen.
9. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

10. Cookies

What Are Cookies?
Cookies are bits of information (memory files) stored in your browser by sites you visit. As is common practice with almost all websites, this site uses cookie to improve your experience by remembering your preferences and enable other cookie-based features (e.g. analytics).
Our Cookies
When you submit data, cookies may be set to remember your user details for future correspondence. In order to provide you with a better experience and to remember your preferences, we set cookies so that this information can be called whenever you interact with our website.
Third-Party cookies
In special cases, we also use cookies provided by trusted third parties like Google Analytics. Third party analytics are used to track and measure usage of this site so that we can continue to produce engaging content.
How To Disable Cookies?
Most browsers let you refuse or accept cookies. See your browser Help or Tool how to do this. Disabling cookies may affect functionality of this website and others you visit. You can also find more on our privacy policy.
Vragen, opmerkingen of klachten kunnen per e-mail worden doorgegeven op info@eyevestor.com. We danken je voor de moeite die je genomen zal hebben om ons te contacteren. We streven ernaar zo snel mogelijk te reageren en ten laatste binnen drie werkdagen.
Definities van gebruikte termen kan je in veelgestelde vragen vinden.
JANUARI 2022
NameDomainExpirationDescription
em_cdn_uidcdn.embedly.com6 months