Invullen van de Cap Table

De Cap Table weergeeft de verandering van het (totale) aantal eyecons en de prijsveranderingen door de tijd weer.