Zuivere zuivel

De eerste online zuivel-supermarkt van ons allemaal. Met een eerlijke missie bovendien! ‍

I‍kwileerlijkezuivel.nl

“De huidige zuivelketen is scheefgegroeid. De duurzaamheidsproblematiek, oneerlijke prijzen voor de boeren, de macht van de grote partijen en andere maatschappelijke uitdagingen maken dat het nu echt tijd is voor een andere aanpak in deze traditionele, vastgelopen keten”, zegt Rik Hoogenberg over zijn initiatief ‘Ikwileerlijkezuivel.nl’, waarmee hij een verandering in gang gaat zetten waarbij eerlijkheid het uitgangspunt is.

Met een achtergrond als ondernemer in IT en ook het sociaal domein heeft hij de afgelopen jaren verschillende ondernemingenhelpen starten en opschalen. “Waarmee ik maar wil zeggen dat ik dondersgoedweet waar ik aan begin. Bij dit gloednieuwe bedrijf komen alle disciplines samen. Tech. Sociaal. En ik woon in het oosten van het land. Daar, in het Natura2000 gebied, is het eigenlijk allemaal begonnen”.

Wat is daar begonnen?
“Ik zag wat daar gebeurde in die natuurgebieden en welk effect dat had op die boeren. Het moet eerlijker, groener en meer digitaal. Alleen dan kunnen we dit oplossen. Ik gun de boeren een eerlijke prijs voor hun producten. Dat gaan we nu realiseren door een kortere keten te creëren; we brengen de productie terug naar de regio en leveren rechtstreeks aan de consument. Net als de melkboer vroeger zorgen we voor zuivelproducten aan huis. Daarmee bieden we dus gemak en dat is een belangrijke toegevoegde waarde voor de hedendaagse consument. Bovendien gaan we de mogelijkheid bieden er extra voedingssupplementen aan toe te voegen. Ben je 70+ dan wil je misschien meer calcium. Anderen willenbepaalde mineralen, zoals goede bacteriën voor de darmflora of ‘superfoods’, vitaminen etc. Zoals de McFlurry’s van McDonald’s maar dan gezond, waar je op basis van standaard ingrediënten je eigen ijsje op maat kunt bestellen! Dat kunnen de mensen straks dus via de app zelf regelen. Het is dus high-tech, opmaat ingericht. En voor dat gemak en die transparantie wil de consument extra betalen. Daar zijn wij van overtuigd”.

Ikwileerlijkezuivel.nl kent een eerlijke missie: eerlijke prijzen voor de boeren, eerlijk omgaan met natuur en dier en daarnaast een eerlijke en transparante verantwoording. ‍

Een landelijke online zuivel-supermarkt met een eerlijke missie?

“Ja, we willen meer. We willen ook eerlijk naar de natuur zijn. En blijven. Daarom gaan we een community bouwen, waarmee we een sociaal contract opstellen. In dit contract vermelden we onze doelen, waar we gezamenlijk met de community naartoe gaan werken. De afspraken daarin maken we meetbaar en inzichtelijk. We starten met een nulmeting en vervolgens voorzien we bijvoorbeeld de koeien van een stappenteller of GPS-systeem”.

Zodat je de koe kunt volgen?

Ja, en we de werkelijke informatie transparant kunnen vastleggen en terugkoppelen aan de community. Het is de hoogste tijd voor verandering. Ikwileerlijkezuivel.nl kent een eerlijke missie: eerlijke prijzen voor de boeren, eerlijk omgaan met natuur en dier en daarnaast een eerlijke en transparante verantwoording. We zijn disruptief maar ik vind dat zo’n knulligwoord. Maar dat ons platform de boel op z’n kop gaat zetten, dat weet ik wel zeker. De bestaande zuivelproductie heeft zich al decennialang niet vernieuwden bestaat met name uit grote en sterk gecentraliseerde fabrieken. Door het toepassen van nieuwe technologieën (bewezen in diverse branches) wordt de productie van de zuivelproducten weer regionaal en kleinschalig georganiseerd”.

Het voordeel van deze aanpak is dat de focus op lange termijn missie en doelstellingen gegarandeerd is en dat we kunnen zorgen dat investeerders van het eerste uur ook mooie rendementen kunnen halen op basis van het succes van Ikwileerlijkezuivel.nl

En je wilt via de community- of sharefunding realiseren?

“Wij geloven dat de consumenten allesbepalend zijn om de doorbraak vanIkwileerlijkezuivel.nl te realiseren, en te ontwikkelen tot hét alternatief voor de huidige zuivelketen”. Er is daarom besloten om naast de al gedane en al geplande investeringen van de oprichters de overige benodigde financiering via community– of eigenlijk sharefunding op te halen. “Hierdoor creëren we een sterke betrokkenheid van onze community bij het vormgeven van de nieuwezuivelketen en bij het uitdragen van ons concept”

“Er wordt met veel enthousiasme gereageerd op onze berichten over onze plannen om een online zuivel-supermarkt als landelijk schaalbaar alternatief te realiseren. Het aantal geïnteresseerden dat op de website heeft aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden groeit snel. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we onze community de gelegenheid geven mee te investeren om ons blijvend te kunnen steunen.”

Hoe nu verder, je werkt aan mede-eigenaarschap?

“Uit het merendeel van de gesprekken met geïnteresseerden is gebleken dat er een voorkeur is om mede-eigenaar van Ikwileerlijkezuivel.nl te worden. Ons plan is om bij de opstart 60% van de aandelen uit te geven aan de investeerders. Het voordeel van deze aanpak is dat de focus op lange termijn missie en doelstellingen gegarandeerd is en dat we kunnen zorgen dat investeerders van het eerste uur ook mooie rendementen kunnen halen op basis van het succes van Ikwileerlijkezuivel.nl” aldus Hoogenberg.

Hoe kwam je bij Eyevestor terecht?

“Op 15 september start de sharefunding om de opstartfase mee te financieren. Investeerders worden daarmee mede-eigenaar van de eerste online supermarkt voor zuivel met een eerlijke missie! We hebben gezocht naar een platform wat ons daarbij kon helpen. Ik heb een hele scan gemaakt van de markt. Eyevestor stak daar voor onze situatie – als start-up - met kop en schouders bovenuit; betrouwbaarheid is voor ons van cruciaal belang, want het gaat om €1,5 miljoen, dat is veel geld. Daarnaast waren we natuurlijk op zoek naar een platform waarmee je aandelen kunt uitgeven. In onze situatie is Eyevestor dus echt de beste”. Wat ook een heerlijke bijkomstigheid is, is dat Eyevestor echt nadruk legt op communicatie en engagement via hun community module. In 2022 moet de eerste versie van de online supermarkt voor zuivel klaar zijn.

Bezoek de eyeventure van ikwileerlijkezuivel.nl