Bericht aan eyeventure admin betreffend ECSP

Platform aanpassingen

Beste ondernemer en eyeventure admin user,

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om alle platform functies die de Europese Crowdfundingverordening (ECSP) vereist door te voeren.


Eerst even een introductie tot de ECSP:
De ECSP is ontworpen om crowdfundingdiensten binnen de Europese Unie te reguleren en te harmoniseren en is zeker ook bedoeld om crowdfunding te stimuleren. Tegelijkertijd is het ook bedoeld om investeerders en vooral particuliere investeerders te beschermen.

Sharefunding- en Crowdfundingplatformen moeten investeerders risico-informatie verstrekken en hierover duidelijk communiceren. Transparantie over de projecten, kosten en risico’s is ook een belangrijk thema.

Als sharefunding® en engagement platform heeft Eyevestor nagestreefd dat ondernemers meer kunnen bereiken met hun eigen vermogen en dat belanghebbenden mee kunnen investeren en participeren in de bedrijven waar ze bij horen.

Zowel Eyevestor en de eyeventures zullen onder de regelgeving meer verantwoordelijkheden moeten nemen. Daarom hebben we aanpassingen gemaakt in het platform en zullen de algemene- & gebruiksvoorwaarden bijgewerkt worden.

Het is van belang dat zowel aan de wettelijke voorschriften als aan ethische normen wordt voldaan. Daarom is het essentieel dat Eyevestor en investeerders te allen tijde toegang hebben tot alle benodigde communicatie. Vanaf nu is het verplicht om alle documenten en berichten die gericht zijn aan onze investeerders ook in de community van je eyeventure te delen.


Er zijn 4 belangrijke wijziging:

1. Beleggerservaringstoets

Iedereen die nu een gebruiker aanmaakt in het platform zal eerst een beleggerservaringstoets moeten afronden alvorens te kunnen investeren. Het resultaat van de toets kan zijn dat je een ‘ervaren’ of een ‘onervaren’ belegger bent. Vanaf 1 november zullen ook alle bestaande gebruikers de test moeten afnemen voordat ze weer transacties kunnen doen.

Beleggers die na het doorlopen van de toets als onervaren gekenmerkt zijn, zullen vier dagen bedenktijd krijgen. Dit betekent dat hun investering vier kalenderdagen in escrow (op een derdengeldenrekening) gehouden zal worden. In die vier dagen kunnen ze de betaalde transactie annuleren. De status van de transactie zal als gereserveerd gekenmerkt zijn zolang de investering in escrow staat. De transactionele risicowaarschuwingen, voor alle gebruikers, in het platform blijven grotendeels gelijk als voorheen.


2. Bron van Herkomst:

Als je een transactie groter of gelijk aan €10.000 ontvangt, zal de investeerder systematisch een bron van herkomst formulier getoond worden. In het geval een bron van herkomst onderzoek gestart wordt door een notaris of gereguleerde instelling, dan kan de projecteigenaar de bron van herkomst overleggen.


3. KIIS / EBI - Key Investment Information Sheet / Essentiële beleggersinformatieblad

Voorheen als je een fundingronde wilde starten moest je een Informatiedocument bij de AFM deponeren. Dit is nu vervangen door het EBI/KIIS formulier. Voor het gemak hebben we het formulier geïntegreerd in het platform bij de opzet van de ECO. Houdt er rekening mee dat de ECO niet live kan alvorens de EBI/KIIS door Eyevestor is goedgekeurd. Dit duurt maximaal 4 werkdagen. Eenmaal gepubliceerd kan alleen Eyevestor nog aanpassingen verrichten. Eyevestor moet dit valideren op compleetheid, leesbaarheid en haalbaarheid. De eerste KIIS is inbegrepen in je FUND abonnement. Aanpassingen of volgende zal voor gefactureerd worden. De kosten zijn €350 en is nu te vinden op de pricingpagina.

Wij adviseren de eyeventure met een lopende ECO om het EBI/KIIS formulier in te vullen en te uploaden, ondanks dat het op dit moment niet verplicht lijkt. Het document dient als bescherming voor de investeerder en het helpt hen een weloverwogen keuze te maken.


4. Bulletin board / Prikbord in plaats van de Marktplaats

1 November wordt de marktplaats vervangen door het prikbord / bulletin board. Dit is ook één van de gevolgen van de nieuwe regelgeving.

Wat is er veranderd?
Op het prikbord kunnen enkel koop- en verkoopintenties worden weergegeven.

Een van de vereisten van de ESCP-vergunning is: dat de onderhandeling buiten het platform plaats dient te vinden. Om dan de verkoop op het platform af te handelen met een Direct Sale transactie.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Kopers en verkopers kunnen hun intentie bij de andere koper/verkoper aangeven. Eyevestor faciliteert de uitwisseling van contactgegevens (email adres), zodat de onderhandeling buiten het platform onderling kan plaatsvinden. De uiteindelijke transactie zal plaatsvinden op het platform via een Direct Sale, geïnitieerd door de verkoper.

Wat verandert er nog meer?
Bij het activeren van het prikbord (binnen de eyeventure) zal voor alle Member Types de Direct Sale aangezet worden en de aanbiedingsplicht komen te vervallen.

Ook de functie mid-price komt te vervallen. Het kan nog wel als adviesprijs worden ingegeven door de eyeventure.

Lopende Marktplaats-orders zullen overgezet worden zodra de marktplaats vervangen wordt door het prikbord. Met het prikbord kan er makkelijker in prijs en aantal eyecons gehandeld worden tussen koper en verkoper, maar dus wel buiten het platform om.

Min/max posities gelden nog wel per Member type. Members dienen hier dus rekening mee te houden. De Direct Sale wordt anders niet geaccepteerd door het platform.


Er zijn handleidingen uitgewerkt en terug te vinden in het eyeventure documenten centrum.

Samen kunnen we meer bereiken! Goede zaken!


Hartelijke groet,

Daan Donkers, namens Team Eyevestor