Startup incubator

Wat doet een incubator?

Startup incubator

Je zoekt een startup incubator. Of je wilt daar graag meer van weten, bijvoorbeeld om jouwbedrijf snel verder te ontwikkelen.

Wij leggen je uit wat de incubators in Nederland doen, net als in de rest van Europa en wereldwijd. En verschilt dat eigenlijk van een acceleratorprogramma (https://www.eyevestor.com/educatie/bedrijven/accelerator-programma/) voor startups?

Wat is een incubator?

Een (startup) incubator is een bedrijf dat helpt bij het starten en laten groeien van een bedrijf. Specifieke werkterreinen zijn huisvesting, managementtraining en bijvoorbeeld toegang tot financiers en netwerken. Dus zoek je een manier om met jouw startup of startend bedrijf de vleugels uit te slaan? Een incubator kan je daarbij helpen.

Let op: een incubator is niet hetzelfde als een hightech-bedrijfsterrein. Er zijn overeenkomsten, maar er gelden ook een paar belangrijke verschillen. De incubator is bijvoorbeeld volledig gericht op startups en bedrijven in de eerste groeifase. Op de terreinen voor hightech-bedrijven kunnen zich ook gevestigde namen bevinden, bijvoorbeeld met hun laboratoria.

Een (startup) incubator in Nederland is meer dan een bedrijfsverzamelgebouw. Het gaat om meer dan de huisvesting alleen, bijvoorbeeld dankzij de toegang tot netwerken en financiers. Wat dat betreft speelt ook de Kamer van Koophandel voor sommige bedrijven een rol, maar kan zelfs die niet het volledige plaatje bieden.

Tip: veel incubators in Nederland hebben een samenwerking met de Kamer van Koophandel. Zo maken het starters op die manier zo makkelijk mogelijk om goed van start te gaan.

Soorten incubators en hun rol

De (startup) incubator is er in verschillende vormen en soorten. Zowel binnen Nederland als in de EU zijn er bijvoorbeeld gefinancierde programma’s op het gebied van consultancy, mentorschap, het realiseren van prototypes en het vinden van (co)financiering. Een goed Europees voorbeeld hiervan is het Horizon2020-programma. Binnen Nederland geldt de MIT-regeling als een voorbeeld, waarbij MIT staat voor MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

Een deel van de incubators legt zich toe op specifieke (technologische)branches, terwijl anderen zich bijvoorbeeld richten op bepaalde businessmodellen. In veel gevallen is er sprake van een gemengde doelgroep, dus werken zij voor verschillende bedrijven, sectoren en businessmodellen. Houd er rekening mee dan ongeveer 40 procent van de incubators in Nederland zich richt op (in ieder geval) technologische bedrijven.

Wat doen de incubators?

Een (Nederlandse) incubator kan een aantal verschillende diensten aanbieden. Vaak gaat het om de verstrekking van faciliteiten, ervaring en toegang tot netwerken. Op die manier komen startups en andere startende bedrijven over de eerste hobbels binnen de bedrijfsvoering heen.

Dus zoek je als startup bijvoorbeeld naar ruimte om te onderneming, naar financiering, juridisch advies, accountancy of hulp bij ICT en andere randvoorwaarden? Dan is het een goed idee om daarvoor op zoek te gaan naar een incubator. Veel van de aanbieders zijn sterk in bijvoorbeeld:

• Hulp bij bedrijfskundige vraagstukken

• Netwerkgelegenheden

• Assistentie bij marketing

• Hulp bij accountancy en financieel management

• Hulp bij het verkrijgen van toegang tot bankleningen, fondsen en garantiefondsen

• Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden

• Linken naar hoger onderwijs

• Linken naar strategische partners

• Toegang tot informal investors of venture capital

• Businesstrainingen

• Samenstelling Raad van advies en mentors

• Samenstellen van managementteams

• Verduidelijken van de (internationale)businessetiquette

• Assistentie bij het vercommercialiseren/valoriseren van technologie

• Hulp bij regelgeving

• IPR management

Netwerken: internationaal en in Nederland

De incubatorsvormen netwerken, waar je als startup en onderneming toegang toe moet krijgen. Er vindt normaal gesproken een selectieproces plaats. In de meeste gevallen wordt er kritisch gekeken naar met name het businessplan. Gaat het om een haalbaar (en schaalbaar) plan? Dan is dat een goed uitgangspunt om toe te kunnen treden tot de netwerken.

Zowel in Nederland als internationaal in bijvoorbeeld de EU zijn er tal van incubators beschikbaar. Dutch Incubators (https://www.dutchincubator.nl) is een goed voorbeeld van een organisatie die de mogelijkheden in kaart brengt en startups daarmee op weg probeert te helpen.

Houd er rekening mee dat met name Nederland nog flinke stappen te maken heeft op dit gebied. Vergeleken met de Verenigde Staten staat de wereld van incubators hier nog inde kinderschoenen. Ook binnen de rest van de EU loopt Nederland (nog) niet voorop. Duitsland speelt bijvoorbeeld een (zeer) grote rol, omdat maar liefst 50 procent van de Europese netwerken zich daar bevindt.

Startup incubator

Dus zoek je een startup incubator of ben je benieuwd of dat voor jouw bedrijf een goede keuze is? Het helpt je om jouw bedrijf op een versnelde manier te ontwikkelen, bijvoorbeeld door aan de verschillende randvoorwaarden te voldoen. Bovendien kan het je helpen om makkelijker in contact te komen met financiers en andere waardevolle netwerken.

Heb je het idee dat je nog niet toe bent aan een incubator(netwerk), maar zoek je wel naar mogelijkheden om met jouw bedrijf te groeien? Dan is het de moeite waard om demogelijkheden van sharefunding te onderzoeken. Op die manier haal je geld op van (particuliere) investeerders. Zij geloven in jouw missie, ambitie en de groei die je wilt doormaken. Ze helpen je met het geld de plannen te realiseren, terwijl je daarnaast natuurlijk op zoek kunt naar meer samenwerkingen en partnerschappen.