Key Investment Information Sheet (KIIS)

Essentiële Beleggers Informatieblad (EBI) voor investeerders.

Download hier een fictief voorbeeld van een ingevuld Essentiële Beleggersinformatieblad (EBI/KIIS).

Dit document is slechts een hulpmiddel ter voorbereiding op de invulling van de KIIS. Alleen invulling van het KIIS via ons platform wordt geaccepteerd.