"Jaarbericht de staat van het MKB" schreeuwt om sharefunding

Compliment maar ook zorgelijke trends

Voor het volledige rapport - Jaarbericht Staat van het MKB 2021

Compliment, maar ook zorgelijke trends

Recent is het "Jaarbericht Staat van het MKB 2021 " door het "Nederlands Comité voor Ondernemerschap" uitgebracht. Dit is het 7e jaarbericht dat werd gepubliceerd door dit comité, opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met als doel het MKB te versterken door middel van inzichten, gebaseerd op feiten en cijfers.

Veerkracht

"Een groot deel van het Nederlandse MKB is vooralsnog veerkrachtig de coronacrisis doorgekomen. Dat is een compliment waard" - is de manier waarop de toon wordt gezet in het rapport.

Ook komen enkele zorgelijke trends ter sprake. Zo wordt er vastgesteld dat het aantal MKB-bedrijven dat groeit in productiviteit én banen de afgelopen 10 jaar gelijk is gebleven. Hetgeen feitelijk betekent dat de weerbaarheid van het MKB achteruitgaat.

Er staan een aantal oorzaken in het 71 pagina’s tellende document, waarvan we er hier drie benoemen, omdat Eyevestor panklare oplossingen biedt voor deze pittige uitdagingen waar het MKB momenteel mee te maken heeft; financiering, personeel en nauwe samenwerking met klanten…

Toegang tot financiering

De uitdaging:

"Het MKB (met name het micro- en kleinbedrijf) ervaart moeite met het ophalen van financiering", zo staat in het jaarbericht.

De oplossing:

Eyevestor biedt ondernemingen de mogelijkheid om meer met hun eigen vermogen te doen door belanghebbenden, zoals klanten, betrokken investeerders of eigen werknemers, te laten participeren in het MKB bedrijf.

Zodoende kan er schuldenvrij kapitaal worden gegenereerd waarbij de stakeholders worden betrokken bij het succes waar de onderneming naartoe aan het groeien is. En daar zelfs een rol bij kunnen spelen door mee te helpen het bedrijf te promoten bij derden. Want het succes van het bedrijf is dan ook het eigen belang.

Menselijk kapitaal en arbeidsmobiliteit.

De uitdaging:
In het rapport staan twee paragrafen met de titels; "Het aantal werkzame personen in het MKB neemt af" en "Het grootbedrijf lijkt beter in staat personeel te behouden."

De oplossing:
Werknemersparticipatie wordt in de regel gezien als een goede manier om de binding tussen de werknemers en een bedrijf te versterken. In het hart van de Eyevestor propositie zit een innovatieve participatie-tool, waarmee de werknemer zelf kan bepalen wat hij met zijn aandelen wil doen. En wanneer: niet afhankelijk van centraal vastgestelde prijzen en momenten waarop gehandeld zou mogen worden maar de mogelijkheid om op de Eyevestor marktplaats te handelen op het moment dat dit wenselijk is.

Co-creatie.

De uitdaging:
“Nu nog weinig toegepast, maar samenwerking met klanten is cruciaal voor gezonde groei. Co-creatie met klanten vormt een uitermate belangrijke voedingsbodem voor MKB-bedrijven om nieuwe groeikansen te realiseren”, aldus het rapport.

De oplossing:
Deze stelling is volledig in lijn met de visie van Eyevestor en wordt dan ook op een effectieve manier gefaciliteerd in de geboden diensten. Door het mogelijk te maken om klanten te laten participeren in een onderneming, wordt co-creatie zeer aantrekkelijk voor de afnemers van producten of diensten. Het resultaat voor klanten van zo’n samenwerking is tweeledig; niet alleen betere producten of diensten maar ook de mogelijkheid om mee te delen in toekomstige waardevermeerdering van de leverende onderneming.

“Sharefunding” is het woord dat centraal staat bij de visie van Eyevestor.
Dit fenomeen zou eigenlijk top-of-mind bij het Nederlands Comité voor Ondernemerschap moeten staan, als interessante oplossing voor veel van de benoemde issues.

Want sharefunding biedt niet alleen de mogelijkheid tot het schuldenvrij uitbouwen van een MKB-bedrijf, het draagt bovendien bij aan versterking van de positie op de arbeidsmarkt én stimuleert co-creatie met klanten, die hierbij actief meedenken in de ontwikkeling van de aan te bieden diensten.

Het Jaarbericht kun je hier vinden en meer informatie over Eyevestor hier of stuur een mail naar hello@eyevestor.com.


Met sharefunden kan je verder komen. Dit kan je ook zelf inzien en berekenen met onze debt versus equity calculator. De default casus die erin staat is voor €200,000 geld lenen tegen 7% rente en 5 jaar aflossen of het alternatief door aandelen uit te geven en je inkomsten te kunnen herinvesteren. Het resultaat van de default casus is:

  • 1 jaar eerder break-even
  • Mogelijkheid om je volledig opgehaalde bedrag direct voor investeren in te zetten in plaats van een reservering te moeten maken voor je eerste jaar aflossing en rente verplichtingen
  • Een miljoen meer omzet draaien na jaar 5 dan wanneer je omzet.

Positieve gevolgen die je als ondernemer hiervan kan ervaren zijn o.a.

  • Een jaar lang minder slapeloze nachten
  • Meer en langer kans om van je onderneming en investeringen een succes te maken
  • Een hogere waardering aan het einde van de 5 jaar
  • Geen schuldeisers maar fans met gelijkgestelde belangen
  • Fans als ambassadeurs